شورای احیاء امر به معروف و نهی از منکر
طرح شباب معروف و معرفي نخبگان 

بمنظور شرکت در طرح شباب معروف و معرفي فرزندان نخبه کارکنان، شوراي احياء امر به معروف و نهي از منکر شرکت ملي گاز ايران، دوازده نفر از فرزندان کارکنان شرکت ملي گاز ايران در رشته هاي مختلف را انتخاب و جهت حضور در همايش نخبگان از تاريخ 23/7/86 تا 27/7/86 به مشهد مقدس اعزام نمود.
افراد اعزام شده طي دو روز برنامه فشرده در همايش فوق الذکر شرکت و در مراسم اختتاميه موفق به دريافت لوح تقدير و جوايزي از دست وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و حجت الاسلام و المسلمين حاج آقا صادق زاده معاونت ستاد احياء امر به معروف و نهي از منکر گرديدند.
شايان ذکر است که از منتخبين کليه نهادها و سازمانها، تعداد معدودي به صورت نمادين جوايزي در مراسم اختتاميه دريافت نمودند که 3 نفر از فرزندان کارکنان شرکت ملي گاز ايران نيز از آن جمله بودند و تنها نمايندگان وزارت نفت محسوب مي شدند. ضمناً به ساير فرزندان نخبه در محل استقرار آنان هداياي
ي تقديم گرديد.


 
..