سخنان معصومين(ع)
احاديثي از معصومين(عليهم السلام) 

50 حديث از معصومين(عليهم السلام)

1. حضرت اميرالمومنين علي(ع) فرمودند: مجاهد كسي است كه با نفس خويش مجاهده و مبارزه كند.
2.  حضرت امام صادق(ع) فرمودند: برترين عبادت مداومت نمودن بر تفكر دربارة خداوند و قدرت اوست.
3.  حضرت امام صادق(ع) فرمودند: تفكر آدمي را بسوي نيكي و عمل به آن فرا مي خواند.
4.  حضرت امام رضا(ع) فرمودند: دوست هر كسي عقل اوست و دشمن هر كسي ناداني اوست.
5.  حضرت امام صادق(ع) فرمودند: كسي كه عاقل باشد دين دارد و كسي كه دين دارد وارد بهشت خواهد شد.
6. حضرت امام صادق(ع) فرمودند: عقل راهنماي مومن است.
7. حضرت اميرالمومنين علي(ع) فرمودند: چه بسيار خواهش نفساني لحظه اي كه اندوه طولاني و درازي را در پي دارد.
8. حضرت امام باقر(ع) فرمودند: حقيقتاً آنچه (از نعمتها و رضوان) كه در نزد خداوند است جز با اطاعت و فرمانبرداري از او بدست نمي آيد.
9.  حضرت امام باقر(ع) فرمودند: همانا سخت ترين عبادت باز ايستادن از گناه است.
10. حضرت علي(ع) فرمودند: كسي كه صبر وي را نجات نبخشد جزع و بي تابي او را از پاي در مي آورد.
11.  قال رسول ا...(ص): روا نيست كه مؤمني به برادر خويش به تندي نظر كند كه مايه آزار او شود.
12.  قال رسول ا... (ص): هر چه بخود نمي پسندي بغير خود مپسند و آنچه براي خود دوست داري بريا برادرت دوست بدار.
13.  قال رسول ا... (ص): بهترين عمل مؤمن، جهاد در راه خداست.
14.  قال رسول ا... (ص): مردم بيشتر بواسطه ترس خدا و نيك خلقي به بهشت مي روند.
15.  قال رسول ا... (ص): خداوند تا دم واپسين توبه بنده را مي پذيرد.
16.  قال رسول ا... (ص): مؤمن با شمشير و زبان خود جهاد مي كند.
17.  قال رسول ا... (ص): كينه ها را دور بيندازيد.
18.  قال رسول ا... (ص): صدقه بدهيد زيرا صدقه مايه آزادي شما از آتش جهنم است.
19.  قال رسول ا... (ص): همديگر را ببخشيد تا كينه هايتان از ميان برخيزد.
20.  قال رسول ا... (ص): خاموشي زبان مايه سلامت انسان است.
21.  قال رسول ا... (ص): هيچكس را روزي اي وسيعتر از صبر نداده اند.
22.  چه بسا شخص حريص بر امري از امور دنيا، که بدان دست يافته و باعث نافرجامي و بدبختي او گرديده است و چه بسا کسي که براي امري از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسيده، ولي به وسيله آن سعادتمند گرديده است.         بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (166)

23.  تو را به پنج چيز سفارش مي کنم: اگر مورد ستم واقع شدي ستم مکن، اگر به تو خيانت کردند خيانت مکن، اگر تکذيبت کردند خشمگين مشو، اگر مدحت کنند شاد مشو ، و اگر نکوهشت کنند، بيتابي مکن. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي ، ج 75، ص(167)

24.  سخن نيک را از هر کسي، هر چند به آن عمل نکند، فرا گيريد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (170)

25.  چيزي با چيزي نياميخته است که بهتر از حلم با علم باشد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص(172)

26.  نهايت کمال، فهم در دين و صبر بر مصيبت و اندازه گيري در خرج زندگاني است. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص(172)

27.  سه چيز از خصلتهاي نيک دنيا و آخرت است: از کسي که به تو ستم کرده است گذشت کني، به کسي که از تو بريده است بپيوندي، و هنگامي که با تو به ناداني رفتار شود، بردباري کني. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (173)

28.  خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد.  بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (173)

29.  دانشمندي که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.   بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (173)

30.  هيچ بنده اي عالم نيست ، مگر اينکه نسبت به بالا دست خود، حسادت نورزد، و زيردست خود را خوار نشمارد.   بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (173)

31.  هر که خوش نيت باشد، روزي اش افزايش مي يابد.   بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (175)

32.  هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد، بر عمرش افزوده مي گردد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (175)

33.  از سستي و بي قراري بپرهيز، که اين دو، کليد هر بدي مي باشند، کسي که سستي کند، حقي را ادا نکند، و کسي که بي قرار شود، بر حق صبر نکند. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (175)

34.  پيوند با خويشان، عملها را پاکيزه مي نمايد، اموال را افزايش مي دهد، بلا را دور مي کند، حساب آخرت را آسان مي نمايد، و مرگ را به تاخير مي اندازد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 71، ص (111)

35.  بهترين چيزي را که دوست داريد درباره شما بگويند، درباره مردم بگوييد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 65، ص(152)

36.  خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار مي دهد، چنانکه سفر کرده اي براي خانواده خود هديه مي فرستد، و او را از دنيا پرهيز مي دهد، چنانکه طبيب مريض را پرهيز مي دهد. بحارالانوار ، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (180)

37.  بر شما باد به پرهيزکاري و کوشش و راستگويي، و پرداخت امانت به کسي که شما را بر آن امين دانسته است، چه آن شخص، نيک باشد يابد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (179)

38.  غيبت آن است که درباره برادرت چيزي را بگويي که خداوند بر او پوشيده و مستور داشته است و بهتان آن است که عيبي را که در برادرت نيست، به او ببندي. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص(178)

39.  خداوند، دشنام گوي بي آبرو را دشمن دارد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (176)

40.  تواضع، راضي بودن به نشستن در جايي است که کمتر از شانش باشد، و اينکه به هر کس رسيدي سلام کني، و جدال را هر چند حق با تو باشد، ترک کني. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (176)

41.  برترين عبادت، پاکي شکم و پاکدامني است. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 75، ص (176)

42.  خداوند در روز قيامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلي که در دنيا به آنها داده است، دقت و باريک بيني مي کند. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 7، ص(267)

43.  آن که از شما به ديگري علم بياموزد، پاداش او (نزد خداي تعالي) به مقدار پاداش دانشجوست، و از او هم بيشتر مي باشد. کافي، ج 1، ص (35)

44.  هر که علم و دانش را جويد براي آنکه به علما فخر فروشي کند، يا با سفها بستيزد، و يا مردم را متوجه خود نمايد، بايد آتش را جاي نشستن خود گيرد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، 2، ص(38)

45.  خداوند عزوجل کسي را که در ميان جمع، بدون ناسزاگويي شوخي کند، دوست دارد. کافي، ج 2، ص (663)

46.  سه خصلت است که دارنده اش نمي ميرد تا عاقبت شوم آن را ببيند: ستمکاري، از خويشان بريدن، و قسم دروغ که نبرد با خداست.  كافي، ج 75، ص (174)

47.  خدا رحمت کند بنده اي را که علم را زنده کند. کافي، ج 1، ص (41)

48.  حسد ايمان را مي خورد، چنانکه آتش هيزم را مي خورد. کافي ، ج 2، ص (306)

49.  هر چيزي بهاري دارد، و بهار قرآن ماه رمضان است. کافي، ج 2، ص (630)

50.  هر که بر خدا توکل کند، مغلوب نمي شود، و هر که از گناه به خدا پناه برد، شکست نمي خورد. بحارالانوار، دار احياء الترا العربي، ج 68، ص (151)

51. حضرت اميرالمومنين علي(ع): خداوند روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخلاص خلق را بيازمايد.


 
..
ثواب زيارت ائمه عليهم السلام 

ثواب زيارت ائمه معصومين(عليه السلام)
از ديدگاه سنت اسلامي، زيارت مؤمن در هر دو حال حيات و مرگ ثواب و اجر فراوان دارد، بويژه اگر او، امام و پيشواي مؤمنان باشد.
بعلاوه زيارت قبور انبياء و اوصياي آنان ترويج شعائر دين و زنده نگاه داشتن آئين و جاودانگي نام ايشان و توجه دادن دلها به سويشان و تشويق و ترغيب مردم به پيروي ازمرام و دينشان مي باشد و اين كاري است كه همه عقلاي جهان آنرا مي پسندند و هر قوم در احياي آثار بزرگانشان و زنده نگاه داشتن نام و نشانشان و رواج دادن مرامشان مي كوشند.
آري، ديدار مزار پيغمبر و ائمه اطهار(عليهم السلام) تعظيم و بزرگداشت شعائر ديني است و تعظيم شعائر الهي از نشانه هاي تقواي دلهاست.
احاديث و رواياتي را كه در زمينه فضيلت زيارت قبر امام صادق(عليه السلام) وارد شده است، مي توان به دو بخش تقسيم كرد:
نخست سلسله احاديثي كه به طور عموم در ثواب زيارت قبور انبياء و اولياء آمده است.
و بخش ديگر احاديثي كه در فضيلت زيارت قبر شخص امام صادق(عليه السلام) نقل شده است.
احاديث بخش نخست فراوان است و ما به چند نمونه اشاره مي كنيم:
امام رضا(عليه السلام) فرمود:
براي هر امام و پيشواي برحقي، برگردن دوستان و پيروانش، حقي و تعهدي است و از آثار عمل به تعهد و اداي حق او، زيارت مرقد اوست. پس هر كس از روي علاقه و پس از پذيرش آئين او، به زيارت قبور انبياء و امامان بشتابد، بدون شك در روز رستاخيز، آنها شفيع او خواهند بود. 
اميرالمومنين حضرت علي(عليه السلام) فرمود:
زيارت خانه خدا را با زيارت قبر حضرت رسول اكرم(صلي الله عليه وآله) كامل كنيد. ترك زيارت قبر او، جفا و ستم است در حق او. وظيفه شماست كه به زيارت قبر او بشتابيد و نيز به زيارت قبور كساني كه برگردن شما حق دارند بپردازيد و در كنار آن مزارها از خدا روزي بطلبيد. 
امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هر كس قبر امام و پيشواي بر حق را زيارت كند و در كنار آن، چهار ركعت نمازگزارد، خداوند براي او ثواب حج و عمره را نويسد. 
از احاديث بخش دوم به ذكر دو حديث قناعت مي كنيم:
امام صادق (عليه السلام) فرمود:
هر كس قبر مرا زيارت كند گناهانش آمرزيده مي شود و هرگز فقير و بينوا از دنيا نمي رود. 
امام حسن عسكري(عليه السلام) فرمود:
هر كس قبر امام جعفر صادق و يا پدرش امام باقر(عليهماالسلام) را زيارت كند به چشم درد و ديگر بيماريها مبتلا نمي شود و گرفتار از دنيا نمي رود.


 
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما