نرم افزارهای کامپيوتری
معرفي نرم افزار 

دراين بخش سعي بر آن است که نرم افزارهاي جامع اسلامي و مذهبي توليد شده در سطح کشور را معرفي نموده و قابليتهاي آنها را بازگو نماييم.


 
..
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما