پيامك
ده پيامک عارفانه با موضوع "خدا" 

1. مهم نيست قفل ها دست کيست، مهم اين است که کليدها دست خداست.


2. از بار گنه شد تن مسکينم پست
يارب! چه شود اگر مرا گيري دست؟
گر در عملم آنچه تورا شايد نيست!
اندر کرمت آنچه مرا بايد هست


3. چشم هايي که خدا را نبينند، دو گودال مخوفند که بر صورت انسان دهان باز کرده اند.    (دکتر سنگري)


4. راز يک زندگي زيبا اين است:
.
.
.
.
.
که امروز با خدا گام برداري و براي فردا به او اعتماد داشته باشي.


5. صدور هيچ گذرنامه و ويزايي لازم نيست وقتي به خدا "پناهنده" مي شويد.     (دکتر سنگري)


6.
Angah ke doost dary hamvare kasy be yadat bashad
be yade man bash ke man hamishe be yade toam
az tarafe behtarin doste shoma: "KHODA" Sooreye baghare aye"ye 1527. بهترين دوست، خداست. او آنقدر خوب است که اگر يک گل به او تقديم کنيد دسته گلي
تقديمتان مي کند و خوب تر از آن است که اگر دسته گلي به آب داديم، دسته گل هايش را پس بگيرد.    (دکتر سنگري)


8. خدايا! تو آنچناني که ما مي خواهيم، مارا آنچنان کن که تو مي خواهي.


9. خداوند ، گوش ها و چشم ها را در سر
قرار داده است تا تنها سخنان و صحنه هاي بالا و والا را جستجو کنيم.     (دکتر سنگري)


10. خوشبختي هديه ي هماره ي خداست، فقط ما بايد دستهايمان را براي گرفتن هديه دراز کنيم.    (دکتر سنگري)

 
..
بيشتر