پيامك
پيامك در خصوص فرج امام زمان(عج) 

از عشق تو گفتيم و نمک گير شديم
تا ساحل چشمان توتکثير شديم
گفتند غروب جمعه خواهى آمد
آنقدر نيامدى که ما پير شدي
اللهم عجل لوليک الفرج

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

به اميدجمعه اي که متن تمام اس ام اس ها يک جمله باشد و آن : مهدي آمد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
چه جمعه ها که يک به يک غروب شد نيامدي…………چه بغضها که در گلو رسوب شد نيامدي

خليل آتشين سخن ؛ تبر به دوش بت شکن…………..خداي ما دوباره سنگ و چوب شد نيامدي

براي ما که خسته ايم نه ؛ ولي…………………………..براي عده اي چه خوب شد نيامدي

تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام…………………..دوباره صبح؛ ظهر ؛ نه غروب شد نيامدي

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هنوزم انتظارو انتظار است        هنوزم دل به “ســيــنـــه” بي قرار است

هنوزم خواب ميبينم به شبها    همان مردي که بر اسبي سوار است

همان مردي که جمعه آيد روزي …    و اين پايان خوب انتظار است

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اين جمعه هم گذشت…
يک روز جمعه
کسي آرام مي آيد
نگاهش خيس عرفان است
قدمهايش پر از معنا
دلش از جنس باران است
کسي فانوس بر دستش
مثال نور مي آيد
اميد قلب ما روزي مثال نور مي آيد
اللهم عجل لوليک الفرج

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

آرزو هايم زير انبوهي از خاکستر
هنوز نفس مي کشد
هنوز شعله ورند
نسيم مهرباني تو کدام جمعه  مي وزد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

در انتظار ديدنت همه دلها بيقرارند
اي تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ما معتقديم که عشق سر خواهد زد

بر پشت ستم کسي تير خواهد زد

سوگند به هر چهارده آيه نور

سوگند به زخم هاي سرشار غرور

آخر شب سرد ما سحر مي گردد

مهدي به ميان شيعه برمي گردد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

دل پريشونم پريشونم که اربابم نيومد     بعد عمري عاشقي حتي يه شب خوابم نيومد

آسمون عصراي جمعه مثل من بهونه گيره      بارون گريه باهام حرف ميزنه که خيلي ديره

 
..
بيشتر