پيامك
پيامك تبريک عيد سعيد فطر 

1. کم کم غروب ماه خدا ديده مي شود
صد حيف ازين بساط که برچيده ميشود
در اين بهار رحمت و غفران و مغفرت
خوشبخت آنکسي ست که بخشيده ميشود
عيد شما مبارک


2. فرازهايي از دعاي وداع امام سجاد-ع با ماه رمضان:
بدرود اي بزرگترين ماه خداوند و اي عيد اولياي خدا...
بدرود اي ماه دست يافتن به آرزوها...
بدرود اي ياريگر ما که در برابر شيطان ياريمان دادي...
بدرود اي که هنوز فرا نرسيده از آمدنت شادمان بوديم
و هنوز رخت برنبسته از رفتنت اندوهناک.
* التماس دعا*


3. خداحافظ اي ماه غفران و رحمت
خداحافظ اي ماه عشق و عبادت
خداحافظ اي ماه نزديکي بر آرزوها
خداحافظ اي ماه مهماني حق تعالي
خداحافظ اي دوريت سخت و جانکاه
خداحافظ اي بهترين ماه الله
---
خديا! خروج از ماه مبارک را براي ما مقارن با خروج از تمامي گناهان قرار بده. آمين


4. حلول ماه عيد و شادي مسلمين است
پايان ماه روزه، براي صائمين است
نشاط و افتخار و شادي و سربلندي
از محک الهي براي مؤمنين است


5. عيد سعيد فطر و پايان ماه صيام
بخواهيم از خداي ذو الجلال و الکرام
که تا سال آينده، صفا و پاکي دل
حفظ بشه و نباشيم از انسانهاي غافل
---
فرا رسيدن عيد سعيد فطر بر شما مبارک باد.

 
..
بيشتر