انتصاب دبير شوراي فرهنگي شرکت ملي گاز ايران 

طی حکمی از سوی آقای آقای سیدمحمود حسینی رئیس شورای فرهنگی، آقاي سيداحمد صدری به عنوان "دبيرشوراي فرهنگي شركت ملي گاز ايران" منصوب شد.

 
..

خبرها و اطلاعيه ها