سي و سومين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن كريم وزارت اقتصاد و دارايي برگزار شد 

سي و سومين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور در تاريخهاي 19 و 20 بهمن ماه جاري در تهران برگزار گرديد...


سي و سومين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کريم وزارت امور اقتصادي و دارايي کشور در تاريخهاي 19 و 20 بهمن ماه جاري در تهران برگزار گرديد.
در اين دوره از مسابقات، تيم اعزامي شرکت ملي گاز ايران در 5 رشته تحقيق، ترتيل، حفظ 5 جزء، حفظ 10 جزء و حفظ 15 جزء قرآن کريم و رشته ابتهال در مسابقات حضور داشتند که آقاي طه كبيري از ستاد شركت ملي گاز ايران موفق به کسب رتبه اول رشته ابتهال در اين دوره از مسابقات شد.
لوح تقدير اهدايي به آقاي كبيري، از سوي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي دكتر طيب نيا بدين شرح است:

 
عكس هاي مرتبط :
 
..

خبرهاي قرآني