برگزاري مسابقات قرآن؛ زمينه‌اي در جهت تحقق سبك زندگي ايراني ـ اسلامي  

رئيس شورای فرهنگی شركت ملی گاز ايران با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر ترويج سبك زندگی ايرانی ـ اسلامی، برگزاری مسابقات قرآن در سطح شركت‌های صنعتی را زمينه‌ای جهت ترويج اين نوع سبک زندگی در جامعه دانست...


رئيس شورای فرهنگی شركت ملی گاز ايران با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر ترويج سبك زندگی ايرانی ـ اسلامی، برگزاری مسابقات قرآن در سطح شركت‌های صنعتی را زمينه‌ای جهت ترويج اين نوع سبک زندگی در جامعه دانست.

حجتالاسلام و المسلمين حميد اميدی، رئيس شورای فرهنگی شركت ملی گاز ايران در حاشيه برگزاری اختتاميه هفدهمين دوره مسابقات سراسری قرآن و نهج‌البلاغه ‌بهار در بهار‌ فرزندان كاركنان شركت ملی گاز ايران در شيراز با اشاره به فرمايشات مقام معظم رهبری مبنی بر ترويج سبك زندگی ايرانی ـ اسلامی گفت: شركت ملی گاز يك سازمان صنعتی بوده و زير‌نظر وزارت نفت فعاليت می‌كند؛ وقتی طی سال‌های متمادی چنين شركتی چنين فعاليت‌های قرآنی را با اين گستردگی انجام می‌دهد آثار بسيار خوبی را در سطح خانواده‌ها دارد.

مشاور فرهنگی مدير عامل شركت ملی گاز ايران تأكيد كرد: با توجه به اينكه در قرآن همه‌ چيز وجود داشته و اگر همه ما علی‌الخصوص جوانان و فرزندان با آداب قرآن آشنا شوند و متخلق به اخلاق اسلامی شده كه زمینه آن در چنين فعاليت‌هايی مثل اين مسابقات فراهم است و با دريافت‌هايی كه از آيات قرآن در اين مراسم‌ها دارند و با عمل به آن‌ها، به اين سبك زندگی دست پيدا می‌کنیم.

حجت‌الاسلام اميدی در ادامه سخنان خود به برگزاری اين مسابقات اشاره كرد و گفت: اين مسابقات هفدهمين دوره مسابقات قرآن بين فرزندان كاركنان شركت ملی گاز ايران است و اين بدان معناست كه 17 سال پياپی و مداوم اين مسابقات برگزار شده است و با اين پيشينه، بركات زيادی را با خود به ‌همراه داشته است.

وی با اشاره به تفاوت‌های اين دوره از مسابقات با دوره‌های قبل تصريح كرد: در شركت ملی گاز ايران در طی چند ماه اخير اقدام به تأسيس دارالقرآن كريم شورای فرهنگی شركت ملی گاز ايران كرديم و اين مسابقه و اجرای آن جزء اولين فعاليت‌های اين دارالقرآن است.

حجت‌الاسلام اميدی اظهار كرد: با تعريف يك ساختار جديد برای اين دارالقرآن، 6 كميته ذيل آن مشغول فعاليت هستند كه مسئولان مربوطه مشخص شده و احكام آن‌ها صادر شده است و اساس‌نامه مدون و شرح وظايفی برای هر كدام از اين كميته‌ها مشخص شده است.

 

آئين‌نامه مسابقات قرآن شركت ملی گاز ايران هر سال بازنگری می‌شود

مشاور فرهنگی مدير عامل شركت ملی گاز ايران با بيان اينكه آئين‌نامه اين مسابقات هر سال بازنگری می‌شود، بيان كرد: با حفظ اصول و اركان اين آئين‌نامه در نحوه برگزاری مسابقات، داوری‌ها و رشته‌ها تغيير چندانی نكرده است؛ تفاوت‌ها امسال بيشتر در قالب اجرای اين دوره از مسابقات بود كه مسابقات امسال يك مقدار مكانيزه‌تر شد و استفاده از دستگاه باركدخوان كه كمك بسياری به جمع‌بندی اطلاعات و آمار مربوط به شركت‌كنندگان كرد.

وی گفت: يكی از تفاوت‌های ديگر اين دوره حضور يك داور راهنما در جمع هيئت داوران بود كه كارش داوری و امتيازدهی نبود و در واقع با بررسی نقاط ضعف و قوت متسابق بعد از پايان مسابقه در يك جلسه اختصاصی با وی در ميان می‌گذاشت.

حجت‌الاسلام اميدی ادامه داد: برگزاری كلاس‌های آموزشی حين برگزاری مسابقات كه افراد در رشته‌های خود در آن شركت می‌کردند نيز يكی ديگر از تفاوت‌ها بود.

وی تصريح كرد: در طول برگزاری اين مسابقات يك كميته استعداديابی داشتيم كه وظيفه آن كشف استعدادهای جديد و برتر و برنامه‌ريزی برای ارتقاء سطح كيفی آن‌ها كه بتوانند در سال‌های آتی خود جزء داوران و يا ستاد اجرايی مسابقات باشند نيز از نوآوری‌های اين دوره بود.

وی افزود: به‌عنوان مثال طاها كبيری فرزند قرآنی شركت ملی گاز ايران است كه از استان مازندران بوده و در طول اين 17 دوره در مسابقات شركت كرده و در سطح كشوری قاری ممتاز بوده و با گروه تواشيحی كه دارد امسال به‌عنوان نماينده كشور ايران در كنگره عظيم حج شركت می‌کنند.

رئيس شورای فرهنگی شركت ملی گاز ايران عنوان كرد: كبيری پرورش يافته همين مسابقات قرآن شركت ملی گاز ايران است كه اكنون نه به‌عنوان مسابقه دهنده بلكه به‌عنوان عضوی از كميته داوران در حال فعاليت و همكاری است.

 

فراهم‌سازی بستر كشف استعدادهای برتر قرآنی از اهداف مهم شركت ملی گاز ايران است

وی گفت: ما در بخش فرهنگی شركت ملی گاز ايران خواهان فراهم‌سازی زمینه‌ای برای شكوفايی استعدادهای برتر بوده كه با شركت در مراحل بالاتر موفقيت‌های بيشتری كسب كنند.

حجت‌الاسلام اميدی با بيان اينكه محدوده شركت‌كنندگان در اين مسابقات فرزندان كاركنان شركت ملی گاز هستند، اظهار كرد: همه تلاش‌ها بر اين است كه اين فرزندان در طول شركت در اين مسابقات و در سال‌های آتی به تكرار نيفتند و اين استعداديابی، بيشتر آن‌ها را مورد هدف قرار داده و با شناسايی آن‌ها و برگزاری دوره‌های آموزشی به فضل خدا به برتری‌های بيشتر برسند.

اين مقام فرهنگی در پايان خاطرنشان كرد: در سطح كشور اين مسابقات نمونه بوده كه در يك محيط كاملاً صنعتی اين كار فرهنگی با اين دقت و با اين گستردگی انجام می‌شود.

 
عكس هاي مرتبط :
 
..

خبرهاي قرآني